Oferta

Firma Vecro dysponuje nowoczesnymi materiałami kompozytowymi i najnowszymi technologiami stosowanymi
w przemyśle. Naszą specjalnością jest rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych w przemyśle energetycznym, chemicznym, papierniczym, spożywczym i elektronicznym.

Dotyczy to zarówno podstawowych, pojedynczych remontów, jak i obsługi planowanych postojów technologicznych, wraz z diagnostyką, wykonaniem lub regeneracją części zamiennych aż do całościowego utrzymania ruchu zakładu.
Pełny zakres naszych usług zapewnia uniwersalne i wiarygodne rozwiązanie potencjalnych problemów w przemyśle i dotyczy również szeroko pojętego utrzymania ruchu zakładu. Naszą ideą jest, aby te problemy były rozwiązywane szybko, pewnie i terminowo.
Celem naszych działań jest wykorzystanie wiedzy o stanie technicznym danych urządzeń, do sprawnego, pewnego
i szybkiego rozwiązywania problemów w utrzymaniu ruchu i procesach produkcyjnych (technologicznych).
Usługi oferowane w szeroko pojętej działalności serwisowej:
1. Remonty specjalistyczne urządzeń wirujących (pompy, turbiny, przekładnie itp).
2. Regeneracje przy pomocy nowoczesnych technologi kompozytowych.
3. Pomiary diagnostyczne maszyn – jako usługa serwisowa lub długotrwała obsługa procesu u użytkownika.
4. Obróbka mechaniczna wraz z wykonaniem nowych części według zleconej dokumentacji.
5. Dostawy i usługi inwestycyjne.
6. Szkolenia specjalistyczne.
7. Doradztwo techniczne w zakresie stosowania chemii przemysłowej wraz z przygotowaniem technologii smarowania.
8. Wspomaganie inżynieryjne na każdym etapie współpracy.
Zapewniamy fachową realizację zadań. Grupa specjalistów służy dużym doświadczeniem i wiedzą.
Jesteśmy zawsze dyspozycyjni. W zakresie proponowanych usług gwarantujemy doradztwo techniczne i pełny
nadzór nad przebiegiem wykonywanych prac.
Wszelkie problemy rozwiązujemy szybko, pewnie i terminowo.Posiadamy doświadczoną ekipę wyspecjalizowaną
w remontach urządzeń wirujących.

Firma Vecro w oparciu o swoje doświadczenie i możliwości techniczne podejmuje się realizacji całej inwestycji,
począwszy od postawienia fundamentów dla nowego urządzenia, poprzez montaż wraz z osiowaniem laserem aż do
wykonania instalacji danego urządzenia z wymaganą dokumentacją i odpowiednimi certyfikatami jakościowymi.
Nasze działanie ma prowadzić w prostej linii do osiągnięcia wspólnie z użytkownikiem korzyści ekonomicznych:
• ograniczenie czasu postojów technologicznych i eliminacja awarii.
• zwiększenie wydajności danych urządzeń lub całych ciągów technologicznych wraz ze zmniejszeniem poboru
energii.
• minimalizacja wydatków na utrzymanie specjalistycznej ekipy remontowej i nadzoru technicznego.
• minimalizacja wydatków na sprzęt i części zamienne, co znacznie obciąża magazyn i narzędziownie.
• podjęcie próby precyzyjnego planowania postojów i remontów w ścisłej współpracy z użytkownikiem.
• projektowanie i wprowadzanie ewentualnych zmian konstrukcyjnych z uwzględnieniem
nowych technologii.
• wymiana danych i wspomaganie odpowiednimi analizami stabilność procesów technologicznych.
Przez cały czas staramy się o nawiązywanie nowych kontaktów i pragniemy nieustannie pomagać użytkownikom
w rozwiązywaniu problemów technicznych, przede wszystkim szybko, pewnie i odpowiedzialnie.